Kontakt    |   Napíšte nám    |   Pripravujeme

Certifikácia podľa STN 21 0700

 

Preventívne prehliadky a opravy strojov

Typy opráv v rámci pozaručného servisu:

  • Plánovaný zásah - termín zásahu je určený servisným pracovníkom
  • Zrýchlený zásah do 48 hodín od objednania opravy
  • Pohotovostný zásah do 24 hodín od objednania opravy

Preventívne prehliadky sú rozdelené do balíkov podľa potreby ich vykonávania.

 Prevencie a údržba celého strojového parku.

Balík obsahuje:

·         analýzu strojového parku zdarma!

·         realizáciu preventívnych prehliadok a odborných skúšok

·         realizáciu servisných zásahov podľa zistenej reálnej potreby, na základe

           objednávky

-          vytipovanie ND podľa opotrebenia a ich výmena

-          záruka na dodané ND je 6 mesiacov

 

 

© 2009 DIVEL s.r.o.